Stavka Cijena EUR
Mjesečni troškovi usluga
Tarifa Optika 100
Uslugu pristupa internetu na optičkoj mreži brzine 100/100 Mbps
11,00 €
Tarifa Optika 300
Uslugu pristupa internetu na optičkoj mreži brzine 300/300 Mbps
30,00 €
Tarifa Optika 500
Uslugu pristupa internetu na optičkoj mreži brzine 500/500 Mbps
50,00 €
Tarifa WiFi
Uslugu pristupa internetu na bežičnoj mreži brzine 30/30 Mbps
11,00 €
   
Priključenje i aktivacija usluga
Besplatna migracija aktivnog korisnika s bežične na optičku mrežu
Vrijedi samo za korisnike koji u trenutku dovršetka izgradnje optičke mreže u njihovoj ulici imaju aktivnu uslugu pristupa internetu na bežičnoj mreži
0,00 €
Izgradnja novog priključka sa uključenim standardnim routerom
Mikrotik RB951Ui-2HnD, 100 Mbps LAN portovi, 2.4 GHz WiFi 4 (802.11n)
150,00 €
Izgradnja novog priključka sa uključenim premium routerom
Mikrotik C53UiG+5HPaxD2HPaxD, 2500 Mbps LAN portovi, 2.4 + 5 GHz WiFi 6 (802.11ax)
225,00 €
   
Standardni cjenik
Kućni router standardni - Mikrotik RB951Ui-2HnD
100 Mbps LAN, 2.4 GHz WiFi 4 (802.11n)
80,00 €
Kućni router premium - Mikrotik C53UiG+5HPaxD2HPaxD
2500 Mbps LAN, 2.4 + 5 GHz WiFi 6 (802.11ax)
160,00 €
Optički pretvornik (ONT) Ubiquiti uFiber Loco 60,00 €
Bežična pristupna antena Ubiquiti M5 ili 5AC 60,00 €
Kabel UTP do 20m duljine 10,00 €
Kabel optički priključni do 70m duljine sa 2 zatezača 30,00 €
Sat rada jednog tehničara
Radne aktivnosti se naplaćuju po principu obračuna svakog započetog sata rada
(materijal se posebno obračunava prema stvarno utrošenim količinama)
25,00 €