Investitor:
  Udruga korisnika bežičnih sustava Općine Orehovica, N. Tesle 25, 40322 Orehovica, OIB: 72282831643
Područje obuhvata:
  1,1 km2
Broj postojećih i planiranih stanova, poslovnih prostora i drugih objekata na području obuhvata:
  430
Adresa i vrsta distribucijskog čvora:
  Zrinskih 40, Orehovica, 40322 Orehovica, tehnička prostorija u bivšoj zgradi OŠ Orehovica, samo za pasivnu opremu
Planirana veličina prostora distribucijskog čvora (širina/visina/dubina):
  Rack frame 19" 48U, 60cm/210cm/60cm
Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti):
  576
Planirani datum početka postavljanja:
  01.09.2021.
Planirani datum kraja postavljanja:
  Prva faza - 31.12.2021.
  Zadnja faza - 31.12.2023.

Jednokratna naknada za aktivaciju pristupa svjetlovodnoj niti na nivou distribucijskog čvora:
  40 €
Mjesečna naknada za korištenje svjetlovodne niti od distribucijskog čvora do korisnika, uključujući i dio instalacije u zgradi:
  10 €
Mjesečna naknada za najam prostora u distribucijskom čvoru za smještaj pasivne opreme:
  30 € / rack unit

Grafički prikaz područja obuhvata mreže: