Za spajanje na našu mrežu potreba je specijalizirana bežična oprema proizvođača Ubiquiti serije M5. Kako se ova oprema teško može nabaviti u slobodnoj prodaji predlažemo da kontaktirate naše administratore mreže za pomoć oko nabave opreme.

Korisnicima preporučujemo nabavu modela NanoBeam M5 za manje udaljenosti ili modela LiteBeam M5 ili PowerBeam M5 za veće udaljenosti. Slobodno zatražite pomoć naših administratora mreže oko prijedloga najprikladnije opreme za spajanje.

NanoBeamM5 LiteBeamM5 PowerBeamM5
NanoBeam M5 LiteBeam M5 PowerBeam M5